Datanom modul 2.15 Objektorienteret Programmering

Lektionsoversigt efteråret 1998 14-09-98

Programudvikling med Borland C++ Builder ver. 3 29-09-98 SkNote01.zip 29-09-98

Eksempel på program i Console Mode (consolex.zip) 29-09-98

Eksempel med Counter klasse (counter.zip) 29-09-98

Eksempel med en nedarvet klasse (CounterN) CounterN.zip 29-09-98

Eksempel med Person klasse Person.zip 29-09-98

Pensum efteråret 1998

Opdateret 29. september 1998