Udvikling af programmer i Borland C++ Builder ver. 3

29-09-98 Bjarne Larsen

Console Mode

Borland C++ Builder er et visuelt programudviklingsmiljø, som indeholder en mængde muligheder for at udvikle programmer til afvikling i Windows grænsefladen. Disse muligheder kan man dog med fordel gemme et stykke tid, mens mens man koncentrerer sig om at lære programmeringssproget C++ og objektorienteret programmering.

De første programeksempler vil derfor være udviklet i såkaldt Console Mode, hvor programmet afvikles på en lidt primitiv måde med en alfanumerisk brugergrænseflade i en DOS boks under Windows95. Vi gør det altså for at kunne koncentrere os om at lære nogle basale grundbegreber og teknikker uden at skulle bekymre os om design af skærmbilleder. Senere skal vi selvfølgelig lære at lave rigtige Windows applikationer med grafiske brugergrænseflader.

Først skal vi se, hvordan vi får Borland C++ Builder til at arbejde i Console mode. Vælg menupunktet File | New. Herefter fremkommer et vindue, der giver dig mulighed for at vælge, hvilken type program du vil udvikle:

Vælg Console Wizard og klik på OK. Herefter fremkommer et skærmbillede, som skal udfyldes som vist herunder:

Efter klik på knappen Finish placeres en skabelon til et program i et vindue på skærmen.

Man ser i starten af programmet en række sætninger, som alle indledes med tegnet #. Disse sætninger er såkaldte compiler direktiver - meddelelser, som vi kan bruge til at styre oversætterprogrammet med.

Include direktivet (#include) bruges til at inkludere programkode, som definerer forskellige standardfunktioner, som man ofte anvender. Udover de fire, der automatisk er indsat af udviklingsværktøjet, skal vi tilføje følgende direktiver:

#include <iostream.h>

#include <conio.h>

Hermed får vi adgang til nogle simple indlæsnings- og udskrivningsfunktioner, som vi vil bruge i vore første programeksempler.

Visse ord i programmet er fremhævet. Det er de forskellige nøgleord, som spiller en vigtig rolle i sprogets syntaks.

Begyndelsen til programkoden er blevet dannet automatisk:

int main(int argc, char **argv)

{

// Her skal vi skrive vores programlinier

return 0;

}

Programkoden omsluttes af paranteserne { og }, der angiver begyndelsen og slutningen af en kodeblok. Sætningen return 0 afslutter programmet.

Følgende eksempel viser et program, som indlæser to tal, lægger dem sammen og udskriver summen.

int main(int argc, char **argv)

{

int Tal1, Tal2, Sum;

cout << "Beregn summen af to indtastede tal\n";

cout << "Indtast det første tal: ";

cin >> Tal1;

cout << "Indtast det andet tal: ";

cin >> Tal2;

Sum = Tal1 + Tal2;

cout << "Summen er: " << Sum;

getch(); // Stopper programmet indtil vi trykker på en knap på tastaturet

return 0;

}

Prøv at indlægge denne kode og afprøv den. Programmet afprøves f.eks. ved tryk på F9 (Run).

Cout er en såkaldt outputstream, der repræsenterer skærmen. << er den funktion, der sender data til outputstreamen.

Cin er vores inputstream, der repræsenterer tastaturet. >> er den funktion, der henter data fra inputstreamen til en variabel i programmet.