TIETGENSKOLEN

Datanomuddannelsen

2.15 Objektorienteret programmering.

Som lærebog anvendes "Object Oriented Programming" af Peter Coad og Jill Nicola.

Bogens programeksempler er både udført i C++ og Smalltalk, hvilket giver mulighed for en direkte sammenligning af objekt-orienteringen i de to sprog.

Der vil ikke blive undervist i noget bestemt objektorienteret programmeringssprog, men deltagerne vil få mulighed for at lave praktiske programmeringsøvelser med Turbo Pascal, C++ eller Smalltalk.

Den officielle kursusplan for modulet indeholder følgende vejledende lektionsplan:

1 Introduktion

2 Programkvalitet og programdesign

3 Objektorienteret design

4 - 5 Klassebegrebet

6 - 7 Klassehierarkier

8 Multipel arv

9 - 10 Begrebsdannelse

11 Grænseflader mellem klasser

12 Objektorienteret design

13 Objektorienteret programmering i traditionelle sprog

14 Seminar om objektorienterede programmeringssprog

15 Afslutning

Det er min erfaring, at det, der volder deltagerne de største problemer, er forståelsen af den objektorienterede tankegang. Lærebogen er derfor valgt, fordi der fokuseres meget på principper og i mindre grad på syntaktiske spidsfindigheder i et eller andet konkret objektorienteret programmeringssprog. På tilsvarende måde fokuseres der i højere grad på modellering med objekter end på den fysiske repræsentation af disse.

Foreløbig disposition for de 12 aftner:

 1. Introduktion og baggrund for objektorienteret tankegang (C&N Forord og introduktion)
 2. Tælleren (CASE eksempel 1) (C&N p. 1 - 27)
 3. Brugergrænsefladen (C&N p. 37 - 48)
 4. Opsamling på CASE eksempel 1 (C&N p. 108 - 112)
 5. Salgsautomaten (CASE eksempel 2) (C&N p. 113 - 130)
 6. Brugergrænsefladen (C&N p. 176 - 186)
 7. Opsamling på CASE eksempel 2 (C&N p. 223 - 226)
 8. Salg (CASE eksempel 3) (C&N p. 227 - 233)
 9. Brugergrænsefladen (C&N p. 261 - 269)
 10. Data Management (C&N p. 317 - 326)
 11. Begreber og definitioner
 12. Spørgetime og afslutning