Index for Videregående programmering

DM00-6 2. studieår

opdateret 18. april 2002

Sidste nyt 12. september 2001

Lektionsplan 9. september 2001

Pensumliste 18. april 2002

Trådning

Opgaver i trådning 27. august 2001

Timeren (vejledende løsning) 9. september 2001

Bounded counter (kode) 13. september 2000

ParkeringsHuset (kode) inklusive BoundedCounter 9. oktober 2000

ProducerConsumer (Kawa projekt / kode) inklusive BoundedBuffer 29. september 2000

Distribueret programmering

Sockets

Eksempel på simpel server. Besvarer kun et enkelt opkald med "Hello World" og afsluttes derefter. 22. oktober 2001

Eksempel på server, der kører flere gange. Besvarer hvert enkelt opkald med "Hello World". 22. oktober 2001

Eksempel på simpel klient. Henter teksten "Hello World" fra en af de to ovennævnte servere. 23. oktober 2001

Eksempel på server, der håndterer flere klienter simultant. Serveren besvarer alle indkomne beskeder med et ekko - det vil sige den returnerer den samme besked, som den fik ind. 29. oktober 2001

Chat server og chat klient (Opgave i distribueret programmering) 13. november 2000

Broker (name server) 20. november 2000

Corba

Idltojava compiler (Early access beta version). Oversætter interface definition language specifikation til java source kode.

Tutorial til udvikling af Hello World Corba client/server løsning 29. november 2000

RMI

Java RMI Tutorial 27. januar 2001

Noter om distribuerede programmer med RMI. 3. december 2001

Online auktion (Opgave i distribuerede objekter ved hjælp af CORBA og/eller RMI) 21. november 2001

Vejledende løsning Online auktion (RMI) 3. december 2001

 

Sprogteori

Det er vigtigt at kunne skelne mellem syntaks og semantik. Programmeringssprog bør altid være defineret med en entydig syntaks og semantik. Anderledes forholder det sig med de naturlige sprog, som er fyldt med tvetydige ord og sætninger, og hvor det er konteksten, der afgør den egentlige betydning.

Specielt inden for lyrikken tager man sig nogle friheder (både med hensyn til syntaks og semantik). Se for eksempel dette digt af Benny Andersen. Eller hvad mener du om dette digt af Morti Vizki.

Link til en forklaring på forskellige typer grammatik og parsere. Her forklares bl.a. begrebet LL(1).

  

Grafer

Zip-fil med Baileys klassebibliotek med datastrukturer 31. januar 2002

Opgaver i grafer 28. januar 2002

Eksempel på løsning af opgave 1 uden gui (kode zippet) 31. januar 2002

Eksempel på løsning af opgave 1 med gui (kode zippet) 31. januar 2002

Nogle noter fra undervisningen (scannede håndskrevne notater) 26. februar 2002-02-26