Et digt

af Morti Vizki

(smager
       håndbold
med en 
       jomfrutunge)

((dril mig ikke -
jeg sover i træets klubhus))