Opgaver i distribueret programmering.

21. november 2001

3. RMI/CORBA Auktionsserver og klient

Auktionsserver

Auktionsserveren udformes som et distribueret objekt.

Objektet gemmer følgende attributter:

Navn (på den bruger, der har afgivet det hidtil højeste bud)

Bud (det hidtil højeste bud).

Objektet udstyres med følgende metoder:

void bud(String bruger, double beloeb);

Hvis beloeb i et afgivet bud overstiger hidtil højeste bud gemmes det nye brugernavn og beloeb i objektets attributter.

String getBruger();

double getBud();

 

Auktionsklient

Klienten forsynes med en GUI, der eventuelt kan udformes efter nedenstående forbillede.