Resumé over lektioner - Videregående systemudvikling

30. august 2000

20. januar 2000

Introduktion til faget og undervisningen. Jeg gav et overblik over nogle vigtige begreber og forudsætninger i forbindelse med systemudvikling. Forholdet mellem analyse, design og realisering. Forskellige aspekter ved systemudviklings processen: forholdet mellem det abstrakte og det konkrete, forholdet mellem brugere og eksperter.

24. januar 2000

Oplæg til gruppeopgave om Aalborg modellen.

27. januar 2000

Vi diskuterede Aalborg modellen ud fra det udleverede oplæg. Jeg udleverede en form for vejledende løsning udarbejdet af Lone Borgersen. I næste uge begynder vi på bogen af Craig Larman.

31. januar 2000

Denne uge var forbeholdt del 1 af Larman. I denne del af bogen gives et resumé af de vigtigste principper, som Larman har bygget på. Jeg supplerede med baggrundsviden om flere af de omtalte principper. Vi nåede kap. 1 denne dag.

3. februar 2000

Vi fortsatte med kap. 2 og 3 efter samme mønster som om mandagen.

7. februar 2000

Vi gennemgik kap. 4, 5 og 6 indtil p. 54.

10. februar 2000

Gennemgik resten af kap. 6, 7 og 8. Vi droppede første del af den gennemgående opgave (Viktorias Video) bl.a. fordi ikke alle har fået bogen. Vi aftalte, at man gruppevis laver noter til den forgangne uges undervisning. Disse noter fremlægges og diskuteres om mandagen. Her vil vi også beskæftige os med ny teori. Om torsdagen vil vi drøfte den gennemgående opgave og beskæftige os med ny teori.

14. februar 2000

Undervisningen flyttet til torsdag 17. februar

17. februar 2000

Undervisning aflyst pga. sygdom

28. februar 2000

Gennemgik kap. 9, 10 og 11. Der er udarbejdet et sæt spørgsmål, som let kan besvares, hvis man har læst lektion. De ligner meget de spørgsmål, som lærer og censor sidder og formulerer under den mundtlige eksamen.

2. marts 2000

Gennemgik kap. 12, 13 og 14. Også til disse kapitler er der fremstillet spørgsmål, som kan besvares, hvis man har læst på lektien. Modtog fra flere grupper besvarelse af den første delopgave i den gennemgående opgave vedr. Viktorias Video. Jeg modtager gerne flere besvarelser. I næste uge vil vi bruge en stor del af undervisningstiden til at arbejde med de to næste delopgaver.

6. marts 2000

Første delopgave blev diskuteret og jeg leverede opgaverne tilbage med kommentarer. En del af tiden blev brugt på gruppevis løsning af de to næste delopgaver.

10. marts 2000

Modtog 4 besvarelser af delopgaverne 2 og 3. Senere har jeg modtaget yderligere en besvarelse via e-mail.

13. marts 2000

Løsningerne af anden og tredje delopgave blev diskuteret med udgangspunkt i mine kommentarer til de 4 løsninger jeg modtog sidste torsdag.

Gennemgik Larman kap. 15, 16 og 17. Der er udarbejdet spørgsmål, som kan besvares, hvis man har læst på lektien.

16. marts 2000

Gennemgik Larman kap. 18 om GRASP mønstre. Der er udarbejdet spørgsmål, som man let kan besvare, hvis man har læst lektien.

7. august 2000

Gennemgik de faglige krav til eksamensprojektet og opfordrede til at man kommer med ideer til opgaven.

11. august 2000

Gennemgik systemudviklingens historie og definerede en række centrale begreber baseret på James A. Kowal, "Analyzing Systems" kap. 1

14. august 2000

Gæstelærer Michael Sørensen

18. august 2000

Beyer: Systemudvikling og forandring - kap. 4.1

21. august 2000

Gæstelærer Michael Sørensen

25. august 2000

Beyer: Systemudvikling og forandring - kap. 4.2 - 4.3