Videregående systemudvikling - Introduktion

Oplæg til gruppearbejde fremlagt 24. januar 2000

Oversigt over systemudviklingsmodellen i Aalborg bogen

Oversigten kan f.eks. udarbejdes med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Løs opgaven som gruppearbejde og vær klar til at fremlægge og diskutere jeres observationer på klassen torsdag 27. januar 2000.