Sidste Nyt - Videregående systemudvikling

30. august 2000

30. august 2000

Lektionsplan opdateret for resten af semesteret

13. august 2000

Opdateret lektionsoversigt med detaljer vedr. uge 32 - 34

6. august 2000

Tilføjet faglige krav til eksamensprojekt

4. marts 2000

Lektionsplanen justeret, så der er overensstemmelse mellem aktuelle emner og ugenumre

Opgaveformuleringen og afleveringstider på delopgaver til Viktorias Video er ligeledes tilpasset.

13. februar 2000

Beskrivelse af Viktorias Video samt opgaver hertil via dette link.

24. januar 2000

Oplæg til gruppearbejde vedr. oversigt over systemudviklings modellen i Aalborg bogen udarbejdet.

22. januar 2000

Dokumenterne "Sidste Nyt", "Resumé over afviklede lektioner" og "Foreløbig pensumliste" oprettet.