Sidste Nyt - Videregående programmering

17. marts 2000

17. marts 2000

Et dokument med repetitionsopgaver påbegyndt. Foreløbig 3 opgaver. Lad mig vide om de er for lette eller for svære.

24. januar 2000

Lekstionsoversigt med grovskitse til semesterets forløb indlagt