Videregående programmering - Resumé

4. marts 2000

19. januar 2000

Introduktion til faget og undervisningen. Grovskitse til lektionsplan. Uddannelsens undervisnings- og eksamensplan blev diskuteret på foranledning af et spørgsmål fra de studerendes side.

25. januar 2000

Vi startede gennemgangen af Gehani & McGettrick: "Concurrent Programming". Kap. 1 - Concepts and Notations for Concurrent Programming. Jeg gennemgik p. 3 - 9. Derefter gennemgik jeg et programeksempel, der viser hvordan man realiserer parallel programmering i form af tråde i Borland C++ Builder (BCB). Eksemplet er beskrevet i noten Threads med Borland C++ Builder 3.

26. januar 2000

Gennemgangen af "Concepts and Notations" fortsatte med p. 9 - 13, hvor det handler om specifikation af synkronisering. Vi sluttede med gennemgang af et eksempel på realisering af synkronisering i BCB. Eksemplet findes i ovennævnte note.

1. februar 2000

Det vigtigste denne dag var gennemgangen af teorien om semaforer ("Concepts and Notations" p. 17 - 21 

2. februar 2000

Omtale af de sidste synkroniserings mekanismer - herunder især begreberne signal og wait. Gennemgang af eksempel med TEvent i BCB (på tavlen - alle projektorer var udlånt). Vi aftalte, at der i den kommende tid skal afsættes tid til opsamling på øvelsesopgaver.

8. februar 2000

Gennemgang af teorien bag synkroniserings mekanismen monitor.

9. februar 2000

Eksempler på et program, der benytter monitor.

15. februar 2000

Aflyst pga. sygdom

16. februar 2000

Aflyst pga. sygdom

29. februar 2000

Gennemgang af teorien bag flow patterns

1. marts 2000

Kort oplæg til obligatorisk opgave. Programmeringsøvelser med trådning.