Videregående programmering

Pensumliste

Tråde og parallelle processer

Narain Gehani & Andrew D. McGettrick: "Concurrent Programming". Kap. 1 - Concepts and Notations for Concurrent Programming. Addison-Wesley. p. 3 - 28 og 40 - 54

Doug Lea: "Concurrent programming in Java - Design Principles and Patterns". Addison-Wesley. Kap. 7 Flow.

Bjarne Larsen: "Threads med Borland C++ Builder" (bcbnote01 og bcbnote02)

Diverse programeksempler, som er udleveret eller stillet til rådighed.

Lineær programmering

Morten Blomhøj, Klavs Frisdahl & Frank Mølgaard Olsen: "Lineær programmering" p. 5 - 15 og 49 - 71.

Diverse programeksempler, som er udleveret eller stillet til rådighed.

Sprogteori

David A. Watt: "Programming Language Concepts and Paradigms". Prentice-Hall. p. 3 - 6.

Diku: "Datalogi 0. Kursusbog 1990/91. Bind 3." Datalogisk Institut, Københavns Universitet. 1990. p. 5 - 22.

Allen I. Holub: "Compiler Design In C". Prentice-Hall; 1990. p. 1 - 6.

Diku: "Datalogi 0. Kursusbog 1990/91. Bind 3." Datalogisk Institut, Københavns Universitet. 1990. "Syntaksstyret indlæsning". p. 29 - 35.

Diverse programeksempler, som er udleveret eller stillet til rådighed.

Datastrukturer

Glenn W. Rowe: "Introduction to Data Structures and Algorithms with C++". Prentice-Hall. Grafer - p. 323 - 363.

Diverse programeksempler, som er udleveret eller stillet til rådighed.

Distribueret programmering

Guy Eddon: "RPC for NT". R&D Publications. p. 1 - 14

Borland C++ Builder 2: "Developers Guide" kap. 49 "Designing Enterprise Applications" p. 49-1 til 49-5

Bjarne Larsen: "Distribueret programmering med Borland C++ Builder"

Diverse programeksempler, som er udleveret eller stillet til rådighed.