Index for Videregående programmering

DM 2. studieår

opdateret 28. maj 2000

Repetitions opgaver i programmering 15. april 2000

Sidste nyt 17. marts 2000

Lektionsoversigt 4. marts 2000

Resumé over afviklede lektioner 4. marts 2000

Foreløbig pensumliste 28. maj 1999

Borland C++ Builder

Tråde - parallelle processer

Lineær programmering 11. juni 1999

Sprogteori 15. juni 1999

Binære træer 13. august 1999

Grafer 24. august 1999

Distribueret programmering 06. oktober 1999

Hvis man vil være sikker på at få sidste version af en note, skal man downloade den zippede version, som er i almindeligt Word format.

 

Borland C++ Builder v. 3

Hjælp til programmering i C++ med dette udviklingsmiljø findes i relation til min hjemmesiden for 1. studieårs undervisning i programmering

Meget mere hjælp kan findes på Borlands nyhedsserver: nntp://forums.inprise.com

 

Tråde - parallelle processer

Threads med Borland C++ Builder 3 3. marts 1999 bcnote01.zip 3. marts 1999

Flere eksempler på threads med Borland C++ Builder 3 17. marts 1999 bcnote02.zip 17. marts 1999

Nogle opgaver der kan løses ved hjælp af tråde 10. marts 1999 bcopg001.zip 10. marts 1999

Obligatorisk opgave oblopg.zip 08. april 1999

Lineær programmering

Simplexmetoden. Eksemplet fra afsnit 3.1 indlagt og løst i Excel regneark eks3_1.zip 12. maj 1999

Simplexmetoden. Opgave 1 og 4 fra opgave sættet indlagt og løst i Excel regneark lpopg001.zip lpopg004.zip 17. maj 1999

Et eksempel på simplex algoritmen realiseret i Borland C++ Builder med GUI simplex.zip  26. maj 1999

Et eksempel på straffemetoden realiseret i Borland C++ Builder med GUI straf.zip 11. juni 1999 

Sprogteori

Tabelstyret analyse af syntaksen for en grammatik - i dette tilfælde for et heltal - realiseret med Borland C++ Builder syntax1.zip 11. juni 1999

Scanner til leksikalsk analyse af grammatikken i notens eksempel 2.1 - realiseret med Borland C++ Builder scanner.zip 15. juni 1999

 

Binære træer

Delvis realisering af template til binære træer. Baseret på eksemplet hos Rowe (p. 271 ff.). Zip filen indeholder også et lille program til afprøvning af templaten. (Borland C++ Builder v. 3) bintree.zip 13. august 1999

Grafer

Realisering af graf i en klasse. Knuderne består af AnsiStrings. Zip filen indeholder også et lille Builder projekt til afprøvning af klassen. graf.zip 24. august 1999 

Distribueret programmering 12. september 1999

Realisering af DCom baseret løsning i Borland C++ Builder 3 Professional. Nu foreligger 2. version af en note, der beskriver, hvordan man bærer sig ad. Noten indeholder også henvisninger til, hvor man kan læse mere om emnet. Et zippet word dokument med samme indhold (bcnote11.zip). En zip fil med source filer til server projektet (dcom1.zip). En zip fil med source filer til client projektet (dcomcl1.zip). En zip fil med den reviderede version 2 af server projektet (dcom1a.zip) 28. september 1999

Næste opgave bliver at lave en multi-tier applikation med databasetilgang. Som eksempel er valgt en Message Log - en slags elektronisk opslagstavle, hvor klienterne kan indsende meddelelser, som skal huskes. Meddelelserne gemmes i en database (f.eks. defineret i Access).

I første omgang etableres en 2-tier applikation. Senere kobles mellemlaget på. En note indeholder oplægget til første del af opgaven (bcnote12.zip). 06. oktober 1999