Foreløbig Pensumliste

9. oktober 1998

DM98-1 Hold 1 - Systemkonstruktion

Grundlæggende kontrolstrukturer / C++ programmering / problemløsning

Glenn W. Rowe: Introduction to Data Structures and Algorithms with C++. Prentice-Hall, 1997. ISBN 0-13-579178-2

3 The Elements of C++

Note af Bjarne Larsen: Udvikling af programmer i Borland C++ Builder ver. 3 (28-09-1998)

Note af Bjarne Larsen: Strategi for problemløsning i forbindelse med programmering (21-02-1998)

Note af Bjarne Larsen: C++ sprogets basale typer og kontrolstrukturer (04-03-1998)

Note af Bjarne Larsen: Visuel programmering med Borland C++ Builder ver. 3 (28-09-1998)

Objektorienteret programmering / modellering / abstraktion

Glenn W. Rowe: Introduction to Data Structures and Algorithms with C++. Prentice-Hall, 1997. ISBN 0-13-579178-2

1 Object Oriented Programming

2 Classes and Objects

4 Constructors and Destructors

5 Function and Operator Overloading

6 Inheritance

8 Templates

Note af Bjarne Larsen: Objektorienteret programmering i Borland C++ Builder (31-03-1998)

Data strukturer / algoritmer / problemløsning

Glenn W. Rowe: Introduction to Data Structures and Algorithms with C++. Prentice-Hall, 1997. ISBN 0-13-579178-2

7 Stacks and Queues

10 Linked Lists

11 Searching Algoritms

12 Sorting Algorithms

14 Trees

Database design / database programmering

Note af Bjarne Larsen: Access introduktion (02-02-1998)

Note af Bjarne Larsen: Relationsdatabaser og SQL med Borland Database Explorer (17-08-1998)

Note af Bjarne Larsen: Database programmering med Borland C++ Builder (27-09-1998)

Design

Mathiassen, Munk-Madsen, Nielsen & Stage: Objektorienteret analyse og design. Forlaget Marko, 1997. ISBN 87-7751-123-9

IV. Design af arkitektur

9. Kriterier

10. Komponenter

11. Processer

V. Design af komponenter

12. Modelkomponent

13. Funktionskomponent

14. Grænsefladekomponent

VI. Praksis

17. Implementering