Sidste Nyt - Visuel systemudvikling med Delphi

14. februar 2000

Øvelsesopgaverne er udvidet med en fjerde opgave.

31. januar 2000

Udformning af de grundlæggende programmeringsøvelser ændret, så de passer til Delphi 3.

23. januar 2000

Dokumenterne "Lektionsoversigt", "Sidste Nyt", "Resumé over afviklede lektioner" og "Foreløbig pensumliste" oprettet.