Visuel systemudvikling med Delphi

Studieplan for valgfag.

Formål

Formålet med valgfaget er, at kvalificere den studerende til i praksis at kunne gennemføre systemudvikling, som realiseres med det visuelle programudviklingsmiljø Delphi.

Uddybning af formål

De visuelle programudviklingsmiljøer såsom Delphi, Visual C++ Builder og Visual Basic går deres sejrsgang verden over. Som sædvanlig, fristes man til at sige, er de nye værktøjer ikke funderet i aktuel teoridannelse om systemudvikling; men er snarere et resultat af et ønske om at kunne levere brugbare løsninger i en fart. I relation hertil undersøges fænomenet RAD (Rapid Application Development).

Når man vil satse på hurtig udvikling, løber man en alvorlig risiko for at begå en række klassiske fejl, som skyldes at man har forberedt sig for dårligt, inden man går i gang med realiseringen. Formålet med valgfaget er bl.a. at lære at undgå disse faldgruber ved hjælp af omtanke og en fornuftig planlægning. I den forbindelse kommer man ind på forholdet til de eksisterende teorier om struktureret og objektorienteret systemudvikling.

De visuelle programudviklingsmiljøer åbner for nye muligheder indenfor systemudvikling. Som eksempel kan nævnes, at der opstår nye muligheder for brugerdeltagelse i forbindelse med systemudviklingen.

Emner

Visuelle programudviklingsmiljøer

Målet er, at den studerende

  1. får kendskab til de komponenter, der indgår i et visuelt programudviklingsmiljø,
  2. får et grundigt kendskab til programudviklingsmiljøet i Delphi.

Visuel systemudvikling

Målet er, at den studerende

  1. får kendskab til RAD (Rapid Application Development),
  2. får kendskab til nye muligheder indenfor systemudvikling som fremmes af visuel systemudvikling.

Realisering

Målet er, at den studerende

  1. kan realisere løsningen af en kompleks opgave ved hjælp af Delphi.

Forslag til litteratur

Diverse artikler og noter