Index for Videregående Systemudvikling

2. studieŚr

Opdateret 10. marts 2005

Lektionsplan

Pensumliste

Billeder af holdet

XP projektet

Undervisningsfaget omfatter 10% af den samlede studietid svarende til 172 lektioner fordelt på 3. semester og 4. semester.

Eksamen er mundtlig. Der trækkes et spørgsmål, hvorefter man har ca. 30 minutter til forberedelse. Eksamination varer 30 minutter og resulterer i en karakter efter 13-skalaen.

Undervisningsplanen er under revision.

Undervisningsplanen beskriver følgende hovedemner:

Efterårssemestret

Vi lægger ud med hovedbogen i efterårssemestret: Martin Fowler "Patterns Of Enterprise Application Architecture"; Addison-Wesley 2003; ISBN 0-321-12742-0.

Undervisningsformen kan være en blanding af forelæsninger, diskussioner og samtaler om de tekster, vi læser. Formålet skal være at tilskynde de studerende til fordybelse, perspektivering og eftertanke.

Centralt i 3. semester står Enterprise modellen, som udgangspunkt for udvikling af komplekse og distribuerede systemer. Det er målet at tilstræbe en vis tværfaglighed, således at emnerne i dette fag kan understøtte især de emner, man skal beskæftige sig med i videregående programmering.

Når denne bog er gennemgået, vil vi beskæftige os med begrebsdannelse, hvor vi bruger kapitel 1 af James Kowals bog "Analyzing Systems" fra 1988; ISBN 0-13-033614-9 (udleveres i kopi).

Forårssemestret

Centralt i 4. semester står eXtreme Programming, som vi vil gennemgå baseret på forårssemestrets hovedbog: Kent Beck "eXtreme Programming Explained": Addison-Wesley 2000; ISBN 0-201-61641-6.

Dernæst fortsætter vi med nogle emner fra implementering: Systemforvaltning og foranalyse.

Vi fortsætter med nogle emner, der kan henføres under strategier: Generelt om taksonomier og specielt om taksonomier for sammenligning af systemudviklingsmodeller. Vi kigger nærmere på "Spiralmodellen" og eventuelt andre modeller.

Endelig vil vi beskæftige os lidt med jura og økonomi, som indgår i emnet teknologiinvestering. Det kunne specifikt dreje sig om love og kontraktforhold med relation til IT.

 

 


Hoved index