Lektionsplan - Videregående systemudvikling

30. august 2004

Aktuelle uge

33

Introduktion til faget

Udvikling af Enterprise applikationer

Baseret på Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application

Introduction

Praksis i systemudvikling

Baseret på kap. 9 og 3 i "Professionel Systemudvikling" (bogen med harlekin-mønsteret) diskuteres praksis i systemudvikling. Undervejs inddrages lignende synspunkter fra andre tekster.

34

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 1. Layering

Opgave

35

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 2. Organizing Domain Logic

Opgave

36

Praksis i systemudvikling

Denne uge baseret på artiklen "No Silver Bullet" af Fred Brooks. Artiklen kan f.eks. findes her.

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 3. Mapping to Relational Databases
Undervejs inddrages relevante mønstre

37

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 3. Mapping to Relational Databases
Undervejs inddrages relevante mønstre

Opgave

38

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 4. Web Presentations

Desuden beskæftigede vi os med UML's interaktionsdiagrammer: sekvensdiagrammer og samarbejdsdiagrammer. Dette emne skal vi arbejde mere med efter efterårsferien. Følgende er en række links til on-line kurser i samarbejdsdiagrammer:

http://www.dotnetcoders.com/web/learning/uml/diagrams/collaboration.aspx
http://www.upb.de/cs/ag-engels/ag_dt/ People/Sauer/Talks/UML99.pdf
http://www.vinci.org/uml/collx.html

39

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 5. Concurrency

40

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 5. Concurrency (fortsat)

41

Praksis i systemudvikling

Denne uge baseret på artiklerne "No Silver Bullet" af Fred Brooks og "Lessons learned in Managing OO Development" af Matthew Pittman.

42

Efterårsferie

43

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 6. Session State

Opgave

44

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 7. Distribution Strategies

Opgave

45

Udvikling af Enterprise applikationer

Chapter 8. Putting It All Together

46

Begrebsdannelse

Baseret på kap. 1 hos James Kowal "Analyzing Systems" defineres og diskuteres en række begreber, som er centrale for systemudvikling.

47

 

48

Jule projekt

 

49

Jule projekt

 

50

Jule projekt

 

51

Jule projekt

 

2

Opstart efter jul

Oversigt over forårets pensum

Gennemgang af systemforvaltning. Til støtte for dette emne uddeltes en lille note om emnet af Poul Rytter Larsen.

3

Foranalyse

En gennemgang af principperne for udførelse af en god foranalyse. Baseret på kap. 4 (afsnit 4.1) af Peter Beyers bog "Systemudvikling og forandring" (uddelt som fotokopi).

4

Systemudviklingsmodeller

Barry Boehm: "Spiralmodellen" (udleveret som fotokopi)

Taksonomier for vurdering af systemudviklingsmodeller (Bl.a. baseret på note udleveret som fotokopi)

5

Systemudviklingsmodeller

Taksonomier

Andre systemudviklingsmodeller

6

Systemudviklingsmodeller

Taksonomier

Start på eXtreme Programming

Baseret på "eXtreme Programming Explained" af Kent Beck
ISBN 0-201-61641-6

Forordet samt kapitel 1

7

eXtreme Programming

Kapitel 2 - 4

8 Vinterferie
9

eXtreme Programming

Kapitel 2 - 4

10

eXtreme Programming

Kapitel 5 - 7

11

eXtreme Programming

Kapitel 8

12

eXtreme Programming

Kapitel 9 - 10

13

eXtreme Programming

Kapitel 11 - 12

14

eXtreme Programming

Kapitel 13 - 14

15

Påskeferie

16

eXtreme Programming

Kapitel 15 - 20

17

eXtreme Programming

Kapitel 21 - 27

18 Eksamensprojekt
19 Eksamensprojekt
20 Eksamensprojekt
21 Eksamensprojekt
22  

Index for videregående systemudvikling