Videregående Systemudvikling - DM993

Lektionsoversigt

Uge (lektioner)

Emne

Uge 3 - 4 (8)

Introduktion til Videregående Systemudvikling

uge 3 (3)

Hvorfor er systemudvikling så svært

uge 4 (5)

Ålborg metoden på godt og ondt - et forsøg på at etablere en fælles forståelse af en kendt metode. Oplæg udarbejdet.

Uge 5 -18 (49)

Videregående objektorienteret systemudvikling

 

Introduktion til metoden

uge 5 og 6 (10)

Introduktion til Craig Larman, det gennemgående eksempel og use-case-analysen.

Analysefase (1)

uge 7 (5)

Undervisningen aflyst pga. sygdom.

uge 9 (4)

Konceptuelle model. Sekvensdiagrammer. Systemoperationskontrakter.

Nogle spørgsmål til lektien.

uge 10 (4)

Afprøvning.

Designfase (1)

uge 11 (4)

Samarbejdsdiagrammer og GRASP-mønstre.

Repetitionsspørgsmål til kapitel 16, 17, 18, 19 og 20

uge 12 (4)

Designklassediagram. Arkitekturdesign.

uge 13 (4)

Fra design til kode. Afprøvning

uge 14 (4)

Afprøvning

 

Analysefase (2) og Designfase (2)

uge 15 (4)

Udvalgte analyse- og designemner

uge 17 (4)

Udvalgte analyse- og designemner

 

 Systemudviklingsmønstre

uge 18 (2)

Generelt. Udvalgte emner

 Uge 19-33 (40)

Systemudviklingsmetodologi

 

Procesmodeller, Strategier, Vurderingskriterier for metoder

Situationsbestemt valg og tilpasning af metoder

Udarbejdelse af metodekompendium (Obligatorisk opgave: undersøgelse og vurdering af udvalgte metoder)

 

 

 Uge 32-43 (36)

Foranalyse, anskaffelse, implementering mm.

uge 32 (4)

Introduktion til eksamensprojekt. Faglige krav til projektet.

Historisk overblik over systemudvikling samt begrebsdefinitioner. Baseret på James A. Kowal: "Analyzing Systems", kap. 1.

uge 33 (4)

Anskaffelse af edb-standardsystemer. Mandag 14. august v/ Michael Sørensen. Udleveret materiale: Erling S. Andersen, kap. 15 og PC'eren på arbejde kap. 14

Foranalyse - overblik (Beyer kap. 4.1 - 4.2). Fredag 18. august

uge 34 (4)

Jura: Aftale- og købeloven. Mandag 21. august v/ Michael Sørensen. Materiale: lovsamling, som de studerende selv skal hente på public/miso.

Foranalyse - problemanalyse (Beyer kap. 4.3 - 4.4). Fredag 25. august

uge 35 (2)

Foranalyse - interessent analyse samt mål- og egenskabs analyse (Beyer kap. 4.4 - 4.5). Fredag 1. september

uge 36 (4)

Jura: Standardkontrakter. Mandag 4. september. Materiale: Diverse papirer om standardkontrakter.

Foranalyse - forandringsanalyse og afrunding (Beyer kap. 4.6). Fredag 8. september.

uge 37 (4)

Jura: Standardkontrakter og ophavsret. Mandag 11. september. Materiale: Diverse papirer om standardkontrakter. Peter Blume kap. 3.

Fredag 15. september: Ibrugtagning af edb-systemer. Hvilke kilder findes der til dette emne? Professionel Systemudvikling kap. 10.

Kogebogen. Multiprofit: Udvidede use cases. Næste skridt?

uge 38 (4)

Jura: Ansættelse, herunder konkurrenceklausuler. Mandag 18. september. Materiale: Lovsamling, som de studerende selv skal hente på public/miso samt kopier.

Ibrugtagning af edb-systemer. Fredag 22. september

uge 39 (4)

Jura: Registerlovgivning. Mandag 25. september. Materiale: Persondataloven.

OBS. Onsdag 27. september kl. 8.15 - 9.50. Metodekonsulent Annette Ibsen. Timerne byttes med Steen Kraft, som i stedet overtager timerne fredag 29. september.

uge 40 (4)

Forvaltning og drift. Mandag 2. oktober.

uge 41 (4)

Jura: Investering. Mandag 9. oktober og fredag 13. oktober. Økonomiske vurderinger ved valg af edb-løsninger (kap. 27 om investeringsplanlægning)

uge 43 (4)

Opstart af eksamensprojekt.

Uge 44-46 (14)

Eksamensprojekt

 

Eksamensprojekt på tværs af teknologi, videregående systemudvikling og videregående programmering

 

 

 Uge 47 (4)

Opsamling

 

 

 Uge ??

Eksamen

 

Valgfagseksamen

 

Projekteksamen

 

Eksamen i videregående systemudvikling og videregående programmering

 

Eksamen i teknologi