Datamatikeruddannelsen
Videregående Systemudvikling

Obligatorisk opgave
Foråret 2000

28. maj 2000

Opgave

Karakteristik og vurdering af udvalgte metoder

Formål

Formålet med den obligatoriske opgave er at få et kendskab til udvalgte systemudviklingsmetoder samt evne til at karakterisere og vurdere metoder 

Mål

Målet er at undersøge, beskrive, karakterisere og vurdere nogle udvalgte systemudviklingsmetoder, således at de studerende

  • får kendskab til karakteristiske træk ved de undersøgte systemudviklingsmetoder
  • får et grundlag for valg og tilpasning af fremgangsmåde i konkrete systemudviklingssituationer

Fremgangsmåde

De studerende danner grupper bestående af 3-5 personer.

Læreren fremlægger på biblioteket nogle metodebøger, som de studerende kan orientere sig i - og vælge iblandt. Der er også mulighed for at de studerende selv finder metodeemner.

Hver gruppe vælger - i samråd - med læreren den metode, som den vil arbejde med. Det er hensigten, at udvalget af metoder for klassen som helhed bliver så bredt som muligt indenfor de forhåndenværende metoder.

Gruppen skal, med baggrund i en undersøgelse af metoden, beskrive, karakterisere og vurdere den valgte metode i en rapport.

I karakteristikken af metoden skal der anvendes en fælles taxonomi, som klassen og læreren er nået frem til i fællesskab.

I skrivningen af notatet skal der anvendes word og herunder en fælles typografi (.dot-fil), som udleveres (se nedenfor).

Rapporterne kvalitetssikres i reviews, hvorefter læreren samler gruppernes rapporter i et fælles metodekompendium.

Gruppedannelse og metodevalg

Gruppedannelse og metodeønsker meddeles til læreren pr. e-mail senest fredag den 26. maj. Der afleveres:

  • Liste over arbejdsgruppens medlemmer
  • Prioriteret liste over arbejdsgruppens metodeønsker. På listen anføres tre metoder.

Læreren fremlægger endelig fordeling af metoder for klassen mandag den 29. maj.

Hvad er obligatorisk?

Det er obligatorisk:

  • at aflevere en rapport, der overholder de stillede krav
  • at deltage i et formelt review af rapporten
  • at være reviewer i et formelt review af en anden gruppes rapport

Aflevering til review

Torsdag, den 15. juni kl. 8.

På papir i

  • et eksemplar til hver af reviewerne
  • et ekstra eksemplar til reviewerne til korrektur
  • et eksemplar til Lobo

Review

21. juni - 22. juni. Efter nærmere udarbejdet reviewplan.

Endelig aflevering

Torsdag, den 22. juni kl. 16.

Et papireksemplar samt et elektronisk eksemplar til Lobo.

Pensum

Det samlede metodekompendium (vælg evt. zippet form) bliver evt. en del af pensum

 

 

Metodebøger

Traditionel systemudvikling:

Lis Delskov og Therese Lange: Struktureret Analyse. Integreret Systemanalyse. Teknisk Forlag, 1991. Suppleret med Birger Livoni mfl: Struktureret Systemudvikling. Forlaget Baud, 1990.

Den lineær systemudviklingsmodel (Vandfaldsmodellen):

Chr. Andersen m.fl.: Syskon. En bog om konstruktion af datamatiske systemer. G.E.C. Gad. 1972.

Prototyping:

Ian Graham: Requirements Engineering and Rapid Development. An object-oriented Approach. Addison-Wesley, 1998

RAD:

Muligvis bog om RAD af James Martin.

Evolutionær systemudviklingsmodel:

Jacobson mfl: The Unified Software Process. Addison Wesley, 1998.

Komponentbaseret systemudvikling:

Jacobson mfl: Software reuse. Architecture, Process and Organization for Business Success. ACM 1997.

Samtidighedsbaseret systemudviklingsmodel (?)

Kent Beck: extreme Programming explained. Addison Wesley, 2000.

"Formelle metoder"-systemudviklingsmodel

IFAD: Vienna Development Model

Eksempel- og mønsterbaseret systemudviklingsmodel:

Peter Coad mfl.: Object Models. Strategies, Patterns & applications. Yordon Press, 1997.

Grupper

 

Reviewplan