Multiprofit Finansiering A/S

Vejledende løsninger

18. maj 2000

Systemets funktioner

High-level use-cases

Use-case diagram

Begrebsmæssig model

 

Systemets funktioner

Ref #

Funktion

Kategori

R 1.1

Opret virksomhed

evident

R 2.1

Opret kontrakt

evident

R 2.2

Opret kunde

hidden

R 2.3

Check kunde

hidden

R 3.1

Månedlig rentetilskrivning

hidden

R 3.2

Opkrævning via PBS

evident

R 3.3

Registrering af manuel indbetaling

evident

R 3.4

Registrering af afviste betalinger

evident

R 3.5

Registrering af igangværende inkasso

evident

R 4.1

Udskriv rentemeddelelse

evident

R 4.2

Udskriv kontoudtog

evident

R 4.3

Udskriv samlepostering

evident

R 4.4

Udskriv rykker

evident

 

High level use-cases

Brugssituation:

Opret virksomhed

Aktører:

Medarbejder, virksomhed

Type:

Primær

Beskrivelse:

En virksomhed henvender sig til MutiProfit, når den ønsker at benytte sig af MultiProfits finansierings-muligheder for kunder. Virksomheden skal afgøre hvilken selvrisiko de ønsker.

Krydsreferencer:

Funktioner: 1.1

Brugssituation:

Opret kontrakt

Aktører:

Medarbejder, kunde, virksomhed

Type:

Primær

Beskrivelse:

En virksomhed sælger en vare på afbetaling. Der bliver da udarbejdet en købekontrakt mellem kunden og MutiProfit. Hvis kunden ikke er registreret i kundekartoteket, oprettes denne efter check af kreditværdighed hos RKI.

Krydsreferencer:

Funktioner: 2.1, 2.2, 2.3

Brugssituation:

Månedlig rentetilskrivning

Aktører:

Medarbejder

Type:

Primær

Beskrivelse:

System udregner én gang i måneden, de nye rentetilskrivninger.

Krydsreferencer:

Funktioner: 2.3

Brugssituation:

Opkrævning via PBS

Aktører:

PBS, Multiprofit medarbejder.

Type:

primær

Beskrivelse:

Medarbejder modtager diskette fra PBS. Renter tilskrives på alle lån. Medarbejder overfører oplysninger om månedens ydelser til diskette og returnerer den til PBS. (PBS trækker senere ydelserne fra de respektive kunders konti)

Krydsreferencer:

Funktioner: 3.1, 3.2

Brugssituation:

Registrering af manuel indbetaling

Aktører:

Kunde, medarbejder

Type:

Primær

Beskrivelse:

Medarbejderen registrere når en kunde indbetaler et giro-kort manuel eller indfrier sin gæld

Krydsreferencer:

Funktioner: 3.3

Brugssituation:

Registrering af afviste betalinger

Aktører:

Medarbejder, PBS

Type:

Sekundær

Beskrivelse:

Medarbejderen modtager hver måned en diskette fra PBS med afviste betalinger som bliver registreret.

Krydsreferencer:

Funktioner: 3.4

Brugssituation:

Registrering af igangværende inkasso

Aktører:

Medarbejder, kunde

Type:

Sekundær

Beskrivelse:

Når en kontrakt overgår til inkasso, bliver kundens kontraktstatus ændret.

Krydsreferencer:

Funktioner: 3.5

Brugssituation:

Udskriv rentemeddelse

Aktører:

Medarbejder, kunde

Type:

Sekundær

Beskrivelse:

Der udskrives en rentemeddelelse til kunden med de opsummerede renter ved årets udløb eller når kunden ønsker det.

Krydsreferencer:

Funktioner: 4.1

Brugssituation:

Udskriv kontoudtog

Aktører:

Medarbejder, kunde

Type:

Sekundær

Beskrivelse:

Ved årsskiftet udskrives et kontoudtog til kunde med tilskrevne renter og indbetalinger. Kunden kan til enhver tid få udskrevet et kontoudtog mod et gebyr på 25 kr.

Krydsreferencer:

Funktioner: 4.2

Brugssituation:

Udskriv samlepostering

Aktører:

Medarbejder

Type:

Sekundær

Beskrivelse:

Ultimo hver måned dannes på basis af kontooversigten samleposteringer til bogholderiet.

Krydsreferencer:

Funktioner: 4.3

Brugssituation:

Udskriv rykker

Aktører:

Medarbejder

Type:

Sekundær

Beskrivelse:

Der udskrives en rykker når en betaling afvises af PBS

Krydsreferencer:

Funktioner: 4.4

 

Use-case diagram

 

Begrebsmæssig (konceptuel) model

Der blev foreslået forskellige modeller; men efter nogen diskussion kom vi frem til nedenstående model: