Craig Larmans metode

17. maj 2000

Kogebogen

1. Kravspecifikationen

Udgangspunkt for den efterfølgende analyse er en kravspecifikation. Den første opgave består derfor i at kontrollere, at en sådan kravspecifikation findes, og at den indeholder følgende hovedpunkter:

2. High-level Use cases

Kravspecifikationens funktioner beskrives i High-level Use cases (brugssituationer). I denne beskrivelse indgår

Use cases betegnes som primære, hvis der er tale om en beskrivelse af vigtige og almindelige processer. De sekundære er de mindre vigtige og sjældne processer. De optionale er de use cases, der beskriver processer, som er så lidt vigtige, at de muligvis slet ikke vil blive behandlet.

3. Use case diagram

Der udarbejdes et Use case diagram, der viser de Use cases og aktører der indgår i systemet. Diagrammet viser samtidig, hvordan systemet er afgrænset i forhold til omverdenen.

En mulighed til overvejelse er, at man kan lave et mini use case diagram i relation til hver enkelt eller visse udvalgte high-level use cases. Formålet med disse mini use case diagrammer skal være at give et bedre overblik over situationen i den konkrete high-level use case.

4. Udvidede (expanded) use cases

 

5. Begrebsmæssig (conceptual) model