Valgfag spiludvikling

.X files

.X filformatet kan enten være i tekstformat eller i binært format. Det anvendte format fremgår af filens header. Den følgende beskrivelse vedrører tekstformatet. Teksten er baseret på følgende link.

.X filformatet er struktureret i blokke, som beskriver de enkelte elementer i modellen. De enkelte blokke omsluttes af klammer ({ og }). En komplet oversigt over alle mulige elementer i en X fil kan findes hos Microsoft MSDN. Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de vigtigste blokke.

Block Contains
Frame FrameTransformMatrix
Frame
Mesh
Mesh MeshNormals
MeshTextureCoords
MeshMaterialList
SkinMeshHeader
SkinWeights
MeshMaterialList Material
Material TextureFileName
AnimationSet Animation
Animation AnimationKey

Vi er i første omgang mest interesseret i Mesh blokken. Denne blok kan enten stå alene eller være indlejret i en Frame blok. Der kan være flere meshes i samme .X fil. Mesh blokken indeholder alle de informationer, der er nødvendige for at rendere den model, som meshet repræsenterer:


Oprettet: 27. april 2007
Sidst opdateret: 27. april 2007

Index