Flight Simulator X

En tur fra Kastrup (EKCH) til Billund (EKBI)

Da jeg er medlem af et virtuelt flyselskab (Scandinavian Virtual Airline), starter jeg planlægningen af turen med at finde en passende afgang i den tilknyttede tidstabel. Tabellen indeholder aktuelle ruter og afgange for SAS og deres partnere overalt i verden, så man kan planlægge en tur i alle verdensdele såvel som interkontinentale flyvninger, hvis man har tålmodigheden til det - alt foregår principielt i realtid. En tur til New York vil altså tage ca. 6 - 7 timer.

Dagens tur skal gå fra Kastrup til Billund - en tur på ca. 40 minutter.

Billedet ovenfor viser nøgledata for den valgte tur, som bliver rapporteret til Scandinavian VA efter at turen er afsluttet. Der hører en flightplan til, som skal indlæses i flysimulatoren, før turen startes.

Af dette skærmbillede fremgår oplysninger om flytype, planlagt flyvehøjde og planlagt brændstofforbrug.

Der dannes også en fil med XML-data, der beskriver nogle vigtige informationer om turen. Læg f.eks. mærke til de data, der står efter teksten ATS PLAN FILED. Det trænede øje vil her på meget komprimeret måde se de vigtigste data om turen, som omfatter flytype, rutenr., afgangs- og ankomsttider samt flightplan (FL160 DOBEL UT507 ODN UL975 RIDSI EKBI).

Herefter er jeg klar til at starte flysimulatoren op. Fra tidligere har jeg gemt en scene med det aktuelle fly parkeret ved en gate i Kastrup. Denne scene hentes ind. Tiden indstilles til ca. 5 minutter før planlagt afgang, dato sættes til aktuelle dags dato og vejret indstilles til Real-world vejr, som opdateres fra en server på nettet, og som indeholder meteorologiske data indhentet fra samtlige lufthavne i verden.

Man ser flyet fra et såkaldt spot-view, som er min foretrukne synsvinkel, fordi jeg her kan få et bedre indtryk af flyets bevægelser relativt til jorden. Læg mærke til køretøjerne på pladsen ved siden af flyet og det andet fly, der ses over taget på bygningen foran os. Flysimulatoren har mulighed for at skabe liv omkring flyet, så det hele bliver mere realistisk. Der er også trafik med kørende biler på den nærliggende motorvej - denne trafik er dog ikke synlig på skærmdumpet. Læg også mærke til huse og træer i nærheden af lufthavnen - bortset fra visse større bygninger (broer, hoteller, stadions og lignende) er bygningerne dynamisk genereret og afspejler ikke nødvendigvis det aktuelle udseende på stedet.

En vigtig detalje ved en realistisk flyvetur er kommunikationen med flyvelederen. Denne kommunikation sker via et gennemsigtigt skærmbillede, som her er bragt frem på skærmen. Jeg har bedt om tilladelse til at flyve IFR (Instrument Flight Rules) til Billund. Jeg har fået tilladelsen og samtidig fået at vide, at efter start skal jeg fortsætte i startbanens retning og stige til 12.000 fod (ca. 4 km).

Herefter anmoder jeg om tilladelse til at køre ad de forskellige rullebaner ud til startbanen - den såkaldte taxi. Her bliver jeg anvist en rute ud til startbane 22R. Numrene henviser til den kompasretning startbanen har (her 220 grader). R henviser til Right - i Kastrup er der også en bane 22L, som fortrinsvis bruges til landinger.

Inden jeg anmoder om hjælp til at blive skubbet ud fra standpladsen, indstiller jeg forskellige oplysninger i autopiloten. Det sker via kontroller på instrumentpanelet, som kan kaldes frem på skærmbilledet.

Så er jeg klar til start. Jeg anmoder om et "push", hvorefter en lille traktor skubber flyet væk fra gaten, så det selv kan fortsætteud på startbanen.

Her er jeg på vej ud til startbanen, som skimtes øverst til højre i billedet. Vejret er blevet dårligt og der er tæt tåge i Kastrup.

Jeg er nu nået frem til startbanen, hvor jeg stopper og anmoder om starttilladelse. Jeg har fået starttilladelse og har indstillet flaps til 15 grader. Herefter drejer jeg flyet ud på startbanen og accellerer til starthastighed - ca. 130 knob.

Her er jeg godt i gang med accelerationen - farten er her 57 knob (ses i den røde statuslinie øverst i skærmbilledet). Starten sker mod sydvest - ud over Køge bugt.

Flyet har nu været i luften i ca. 1 minut og jeg begynder at få instruktioner fra flyvelederen. Disse instruktioner skal lede mig tilbage til den planlagte flyverute til Billund. Jeg er blevet bedt om at flyve kurs 300 og denne retning indstiller jeg i autopiloten øverst til højre på instrumentpanelet. Flyet krænger til højre som tegn på, at drejningen allerede er påbegyndt.

Her har jeg været på vej i yderligere nogle minutter. Jeg har nu næsten nået den planlagte flyvehøjde på 16.000 fod, og jeg befinder mig lidt syd for Holbæk. Dette kan ses på kortet i GPS instrumentet, som jeg har kaldt frem på skærmen. Her kan jeg også se, at jeg er på vej til punktet DOBEL, hvor jeg vil være om ca. 3 minutter. Foran flyet ses Storebælt og Fynshoved. Længere væk skimtes Jylland.

Flyet er nu over Storebælt - forude ligger Fyn. Over flyets venstre vinge ses Odense Fjord og Odense.

Flyet befinder sig samme sted som på foregående billede; men nu kigge jeg tilbage mod Sjælland. Over flyets højre vinge ses Sejrøbugten og længere bagude ses Isefjorden og Roskilde Fjord.

Jeg befinder mig nu lidt nord for Fyn og indflyvningen til Billund er allerede påbegyndt. Flyvelederen har bedt mig gå ned til 8.000 fod og kursen er ændret til 225. Flyet har påbegyndt drejningen som vil sende mig i retning mod Middelfart og Kolding. Flyvelederen vil sende mig rundt på lidt sight-seeing og placere mig ca. 20 miles fra landingsbanen. Jeg har allerede fået at vide, at jeg kan forvente landing på bane 27 i Billund. Proceduren er ILS, hvilket står for Instrument Landing System.

Jeg kan ikke nære mig for at kaste et blik ud over flyets venstre vinge på hjembyen Odense. Lige over vingespidsen skimtes EKOD, Beldringe Lufthavn.

Jeg er nu på kurs 225 og passerer over Båring Vig. Under os ses motorvejen og Lillebæltsbroerne. Læg mærke til kondensstriberne ved vingerne.

Jeg har nu skiftet til kurs 320 og højden er reduceret til 3000 fod (ca. 1 km). Jeg befinder mig nu over Vejle Fjord, hvor jeg får de sidste anvisninger på, hvordan jeg finder lufthavnen i Billund. Over flyet ses Vejle Fjord hvor man kan fornemme skrænterne ved Munkebjerg. Jeg er nu så tæt på jorden, at der dukker detaljer som træer og huse frem.

Det bliver en fuld instrumentlanding - der er tæt tåge ved Billund. Højden er her ca. 300m - afstanden til landingsbanen er 2,8 sømil - farten 152 knob. Flaps er sat til 15 grader og landingshjulene er i position. Alt er klar til landing, hvis jeg får øje på landingsbanen.

Højden er nu 100 m og lysene fra landingsbanen skimtes lige foran flyets næse. Farten er perfekt.

En perfekt landing på trods af vejret.

 


Sidst opdateret: 3. februar 2007

Index