Specialisering: programmeringssproget Visual Basic

Oprettet 6. april 2008
Rettet 20. april 2008

Visual Basic

Til vores formål vil det være nemmest at bruge den version af C++, som er indbygget i Visual Studio.

En hurtig søgning på nettet efter tutorials leder hurtigt én på sporet af flere relevante muligheder:

Foreløbig disposition:

Uge 15:

I denne uge fokuserer vi på Visual Basic sprogets historie og Visual Basic som sprog og værktøj til udvikling af Windows applikationer.

I den forbindelse kan man med fordel bruge nogle tutorials fra internettet:

Visual Basic .NET 2008 Express - A "From the Ground Up" Tutorial - selvom der står Visual Basic .Net 2008 håber jeg også det virker i Visual Basic .Net 2005. Linket er til en startside, hvorfra man kan gå ind i en række tutorials om forskellige emner. De første 6 dele er stof vi vil arbejde med i den første uge - vi vil arbejde på den velkendte måde: lidt teori og en masse øvelser. Derefter eventuelt opsamling på øvelserne.

Udover den her nævnte tutorial skal man også være opmærksom på, at MSDN indeholder massevis af artikler og hjælp om alle mulige temaer i VB - meget af dette kan tilgås via hjælpen i Visual Studio.

Nogle øvelsesopgaver af forskellig sværhedsgrad findes her. (De samme som vi brugte til C++)

Mere specifikt om objekt-orienteret programmering i Visual Basic.

Øvelser i objekt-orientering:

Opgave 1:

Lav en Person klasse med følgende attributter:
String etNavn
String enAdresse
int etPostnr
String etPostdistrikt
String etTelefonnr

Definer klassen med et passende sæt constructors, mutators og accessors.

Opgave 2:

Lav en Student klasse, som kan arve fra Person klassen, og giv den følgende nye attributter:

String enKlasse
int etStudenternr

Definer klassen med et passende sæt constructors, mutators og accessors.

Uge 16:

Visual Basic via Office VBA.

Et link til MSDN, hvor der er fokus på udvikling af funktioner i Office.

Lidt inspiration kan også hentes i denne artikel: Control Word From Excel. I denne artikel er beskrevet to makroer, hvormed man fra Excel kan oprette og læse dokumenter i Word.

Jeg regner med at give nogle korte introduktioner til emnet, hvorefter vi vil prøve at løse nogle konkrete opgaver, hvor vi vil lave forskellige makroer til Office programmerne.

Nogle opgaver i Office VBA.

En mulig løsning på opgaven med vægtvogter klubben (Excel regneark) og brevopgaven findes her.

Et link til en side med små eksempler på mange af de udokumenterede ting i VBA.

Uge 17:

Mulighed for programmering af funktioner til Office pakken. Visual Studio Tools for Office.

Startsiden til beskrivelsen af Visual Studio Tools for Office i MSDN. Undervisningen vil tage udgangspunkt heri. Jeg håber at kunne fremvise et par eksempler, hvorefter I får mulighed for at prøve kræfter med tingene selv. I undervisningen blev følgende walkthroughs anvendt:

Walkthrough: Collecting Data Using a Windows Form
Walkthrough: Changing Worksheet Formatting Using CheckBox Controls
Walkthrough: Displaying Text in a Text Box in a Document Using a Button

Nogle mulige øvelser og opgaver:

1. Udbyg løsningen fra første walkthrough sådan, at input skærmbilledet kommer til syne, hver gang man går ind i celle A1.
2. Lav et udtræk af aftaler fra kalenderen i Outlook og overfør dem til et Excel regneark. En aftale pr. række. Lav også en facilitet til opdatering af kalenderen på basis af aftaler i regnearket.
3. Lav en løsning, der kan udskrive dataindholdet af en collection eller en databasetabel ved hjælp af Word.
4. Lav en løsning, hvor man anvender Words stavekontrol til at kontrollere stavningen af en tekst i en Textbox.
5. Lav en løsning, hvor man som start på et brev får mulighed for at vælge mellem forskellige muligheder: medtag eller udelad brevhoved, medtag eller udelad sted og dato, hent valgfrit adresse på brevmodtager via textboxe eller via adressekartoteket i Outlook.

Uge 18:

Mulighed for programmering af funktioner til Office pakken. I denne uge med fokus på funktionalitet i relation til Outlook.

Forslag til løsning af ovennævnte opgave 5 (Visual Studio projekt)

Forslag til løsning af ovennævnte opgave 3 med udskrift fra objektmodel via word.

Jakobs forslag til løsning af opgave 3 med udskrift fra database via word.

Jakobs forslag til løsning af opgave 4 (brug af words stavekontrol).

Et andet eksempel fra Jakob på brug af Words stavekontrol.

Uge 19:

Undervisningen bliver aflyst grundet afholdelse af kursus i Nyborg.