Specialisering: programmeringssproget C++

Oprettet 25. februar 2008
Rettet 10. marts 2008

C++

Til vores formål vil det være nemmest at bruge den version af C++, som er indbygget i Visual Studio.

En hurtig søgning på nettet efter tutorials leder hurtigt én på sporet af flere relevante muligheder:

FunctionX C++ Tutorials.

Cprogramming.com, som indeholder flere tutorials om C++ og programmering.

The Cplusplus.com tutorial, som dækker de fleste af de emner indenfor sproget C++

C++ programming tutorial.

Foreløbig disposition:

Uge 9:

C++ sprogets historie.
Basale C++ færdigheder - Målet er at kunne afvikle små konsol programmer via Visual Studio.

Powerpoint slides fra undervisningen mandag. Powerpoint slides fra undervisningen tirsdag (referencer og pointere).

Eksempler fra undervisningen mandag (RAR format): Hello, Eksempel 1a, Eksempel 1b, Eksempel 1c, Eksempel 1d, Eksempel 2, Eksempel 3.

Eksempler fra undervisningen tirsdag (RAR format): Pointer.

Nogle øvelsesopgaver af forskellig sværhedsgrad findes her.

Uge 10:

Sproget C og arven herfra.
Pointere i C++ (repetition fra sidste uge)

Udgangspunktet for undervisningen bliver følgende tutorials:

Intermediate Operations
Introduction to Arrays
Introduction to Pointers
Arrays and Pointers
Strings

Programeksempler fra undervisningen: BitEksperimenter.

Uge 11:

Klasser og objekter i C++

Powerpoint slides om scalare typer og slides om abstrakte datatyper.

OOP eksempel i C++ fra mandag - tilhørende include filer.

Et par øvelsesopgaver til OO programmering i C++:

Opgave 1:

Lav en Person klasse med følgende attributter:
String etNavn
String enAdresse
int etPostnr
String etPostdistrikt
String etTelefonnr

Definer klassen med et passende sæt constructors, mutators og accessors.

Opgave 2:

Lav en Student klasse, som kan arve fra Person klassen, og giv den følgende nye attributter:

String enKlasse
int etStudenternr

Definer klassen med et passende sæt constructors, mutators og accessors.

Uge 13:

Polymorfi i C++ - operator overloading og templates

Eksempel på C++ Builder program med inklusionspolymorfi. Samme eksempel til Visual Studio (filen polymorfi.h skal placeres i en mappe med navnet Include).

Eksempel på C++ Builder program med Stack template.

Uge 14:

Garbage collection i C++.