Delphi kursusbeskrivelse

2. Introduktion til Delphi.

1. evalueringsopgave afleveres.

Sloth kap. 1: Delphi arbejdspladsen

Sloth kap. 2: Det første Delphi program.

Sloth kap. 3: Det første Delphi databaseprogram.

Sloth kap. 4: Oprettelse af en database.

Programmeringsøvelser:

1. Simpel formular og menustruktur


Der skal udformes et skærmbillede efter ovenstående forbillede. Under menupunktet Filer skal der være et punkt med navnet Afslut, som sammen med Exit knappen skal kunne bruges til at stoppe programmet med.

2. Udbygning med database

Der skal oprettes en database til opbevaring af et adresse- og telefonkartotek. Opret kartoteket som en Paradox 5.0 for Windows tabel med følgende attributter:

Feltnavn Type Size Key

 1. Navn A 30 *
 2. Adresse A 30
 3. Postnr A 6
 4. Bynavn A 20
 5. Telefonnr A 15

Der skal foretages nogle ændringer i skærmbilledet. Der skal tilføjes en række komponenter fra Data Acces og Data Controls grupperne. Der tilføjes Tabel og Datasource komponenter. Alle editeringsfelter udskiftes med felter af typen DBEdit, og der tilføjes en DBNavigator komponent.

Der skal foretages nogle ændringer i de forskellige komponenters properties. Princippet er, at tabel komponenten sættes til at pege på en bestemt database (sti til det directory, hvor databasen er blevet gemt) og en bestemt tabel. Derefter sættes datasource komponenten til at pege på tabel komponenten. Endelig kan de øvrige komponenter som f.eks. DBEdit1 sættes til at pege på en bestemt datasource og et bestemt felt heri.

3. Udvidelse af skærmbilledet med flere telefonnumre

Programmet fra opgave 1 skal udbygges med mulighed for indtastning af flere telefonnumre. For hvert nummer skal man kunne angive, om der er tale om en almindelig telefon, telefax eller mobiltelefon. Desuden skal man kunne markere, om nummeret er på arbejdet eller hjemme.

4. Udbygning med database

Der opbygges en database, som kan bruges til opbevaring af de data, som kan indtastes via opgave 3. Databasen opbygges af to tabeller:

Tabel1:

 1. Navn A 30 *
 2. Adresse A 30
 3. Postnr A 6
 4. Bynavn A 20

Tabel2:

 1. Navn A 30 *
 2. Telefon A 15 *
 3. Sted A 15
 4. Type A 15

Skærmbilledet ændres på forskellige punkter, og der tilføjes nye komponenter til styring. DBNavigator kan ikke samtidig styre opdatering af to tabeller, så derfor opdeles skærmbilledt i to paneler, som styres af hver sin DBNavigator.

Oprettet 18. april 1997