Delphi kursusbeskrivelse

1. Introduktion til kurset

Mainframe miljøet, hulkortene og synkrone terminaler.

Unix miljøet, asynkrone terminaler og CASE-værktøjer.

PC'erne, Turbo Pascal, Windows-miljøet, objektorientering, de visuelle programmeringssprog.

Brugerdeltagelse i systemudviklingen.

Udviklingsmiljøets historiske udvikling

Mainframe miljøet (Unix)

Omkring 1960 opstod for første gang det, som man kan kalde et udviklingsmiljø.

PC miljøet (Turbo Pascal)

Det visuelle udviklingsmiljø (Windows)

Systemudviklingsprocessens udvikling

Evalueringsopgave 1.

Beskrivelse og præsentation af eget udviklingsmiljø.

Der skal udarbejdes en beskrivelse på 1 - 2 A4 sider af det udviklingsmiljø, som du gør brug af til daglig, eller af et udviklingsmiljø, som du kender godt.

Beskrivelsen skal være en karakteristik af dit daglige udviklingsmiljø på godt og ondt, og beskrivelsen skal omfatte en præsentation af målgruppen for din udvikling. Hvilken type applikation udvikler du? Indgår du i en gruppe af professionelle systemudviklere? Hvilken platform udvikler du til?

Hvilke standarder for systemudvikling er du underlagt? Anvender du CASE-værktøjer? Hvilke programmeringssprog anvender du?

Oprettet 18. april 1997