Index for Systemkonstruktion

DM 1. studieår lærerteam:

Bjarne Larsen 9. oktober 1998

Hvis man vil være sikker på at få sidste version af en note, skal man downloade den zippede version, som er i almindeligt Word format.

Foreløbig pensumliste 09-10-98

Introduktion til Access 02-02-98

Udvikling af programmer med Borland C++ Builder ver. 3 29-09-98 SKNote01.ZIP 29-09-98

Håndtering af projekter med Borland C++ Builder 25-02-98 SKNote04.zip 12-08-98

Strategi for problemløsning i forbindelse med programmering 23-02-98 SKNote02.ZIP 12-08-98

C++ sprogets basale typer og kontrolstrukturer 04-03-98 (5 eksempler) SKNote03.ZIP 12-08-98

Objektorienteret programmering i Borland C++ Builder 09-03-98 (3 eksempler) SKNote05.ZIP 12-08-98

Øvelsesopgaver i C++ 16-03-98 (19 opgaver)

Øvelsesopgaver i objektorienteret programmering med C++ 17-03-98 (4 opgaver)

Visuel programmering med Borland C++ Builder SKNote06.ZIP 12-08-98

Relationsdatabaser og SQL med Borland Database Explorer SKNote07.ZIP 16-09-98

Database programmering med Borland C++ Builder SKNote08.ZIP 29-09-98

Obligatorisk opgave SKOblOpg.ZIP 16-09-98