Citatsamlingen

Undervisningen er for tiden baseret på bogen "An Introduction to Database Systems" af C.J. Date. Som service for de studerende har jeg oversat udvalgte passager af nogle af bogens kapitler. Disse oversættelser kalder jeg citatsamlingen. Følgende kapitler er dækket:

1. An Overview of Database Management.

3. Introduktion til relationelle databaser

4. Relationelle dataobjekter: Domæner og relationer

5. Relationel dataintegritet: Kandidatnøgler og relaterede emner

6. Relationel algebra

9. Funktionel afhængighed

10. Yderligere normalisering: 1NF, 2NF, 3NF, BCNF

13. Recovery

22. Grundlæggende objekt-orienterede begreber

24. Flere objekt-orienterede begreber

Oprettet 25. april 1997