Visuelle programudviklingsmiljøer

udarbejdet af

Bjarne Larsen og Ole Dolriis

 

Speciale i

Programudviklingsomgivelser

Foråret 1997

Aalborg Universitet

Åben Uddannelse

Bacheloruddannelsen

Datalogi

Forord

Nærværende rapport er udarbejdet som speciale på Bacheloruddannelsen i Datalogi på Åben Uddannelse ved Aalborg Universitet.

Vejleder på specialet var Uffe Kock Wiil, som vi takker for kompetent vejledning. Vi vil samtidig gerne rette en tak til kollegaer og studerende på Edb-Skolen i Odense for inspirerende samtaler og diskussioner vedrørende vores emne.

Odense, den 29. Maj 1997

Bjarne Larsen Ole Dolriis

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

1.1 Problemformulering

1.2 Arbejdsplan

1.3 Læsevejledning

1.4 Introduktion til begrebet programudviklingsmiljø

1.5 Programudviklingsmiljøet i historisk perspektiv

1.5.1 Vort eget udgangspunkt

1.5.2 Et traditionelt programudviklingsmiljø

1.5.3 Det integrerede og interaktive udviklingsmiljø

1.5.4 Det integrerede og simuleret interaktive udviklingsmiljø

1.5.5 Det visuelle, integrerede og interaktive udviklingsmiljø

1.5.6 Det visuelle, integrerede og simuleret interaktive udviklingsmiljø

1.5.7 Resumé over den historiske udvikling af programudviklingsmiljøer

2 Karakteristik af programudviklingsmiljø

2.0 Indledning

2.1 Værktøjer generelt - programmeringssprogets rolle

2.2 Værktøj

2.2.1 Editor

2.2.2 Oversættere, fortolkere og linkere

2.2.3 Debugger

2.2.4 Job kontrol sprog

2.2.5 CASE-værktøj

2.3 Integration, inkrementalitet og interaktivitet

2.3.1 Integration

2.3.2 Inkrementalitet

2.3.3 Interaktivitet

2.4 Systemudviklingsprocessen

2.4.1 Programudvikling som led i systemudvikling

2.4.2 Traditionel (faseopdelt) systemudvikling

2.4.3 Objektorienteret systemudvikling

2.5 Opsummering af taksonomi

2.5.1 Editor

2.5.2 Oversætter, fortolker og linker

2.5.3 Integration

2.5.4 Inkrementalitet

2.5.5 Interaktivitet

2.5.6 Systemudvikling

2.5.7 Resumé af taksonomien

3 Eksempler på programudviklingsmiljøer

3.0 Introduktion til eksempler på programudviklingsmiljøer

3.1 Unix/C

3.1.1 Gennemgang af typisk Unix/C++ programudviklingsmiljø

3.1.2 Karakteristik af typisk Unix/C++ programudviklingsmiljø

3.2 Turbo Pascal 3.0

3.2.1 Gennemgang af typisk programudviklingsforløb i Turbo Pascal

3.2.2 Karakteristik af Turbo Pascal programudviklingsmiljø

3.3 Visual Basic og Access

3.3.1 Overordnede komponenter og systemudviklingsfilosofier

3.3.2 Hændelsesbaseret programmering

3.3.3 Basic-udgaverne i Visual Basic og Access

3.3.4 Beskrivelse af Microsoft Access 7.0

3.3.4.1 Komponenter

3.3.5 Beskrivelse af Microsoft Visual Basic 3.0

3.3.5.1 Komponenter

3.3.6 Opsummering

3.3.7 Evaluering af Acces ved hjælp af taksonomi

3.3.8 Evaluering af Visual Basic ved hjælp af taksonomi

3.4 Delphi

3.4.1 Introduktion til Delphis udviklingsmiljø

3.4.2 Et typisk programudviklingsforløb med Delphi

3.4.3 Karakteristik af Delphi programudviklingsmiljø

3.4.4 Nye kriterier i karakteristikken af Delphi programudviklingsmiljø

4 Definition og karakteristik af begrebet "visuel" (taksonomi)

4.0 Visuel programmering - indledning

4.1 Visuel programmering - afgrænsninger og definitioner

4.2 Nye kriterier i karakteristikken af programudviklingsmiljøet

4.2.1 Editorer

4.2.2 Inkrementalitet

4.2.3 Individuel tilpasning af udviklingsværktøjet

4.2.4 Integration

4.2.5 Grundfilosofi

4.2.6 Interaktivitet

4.3 Den visuelle systemudvikling

4.3.1 En model for visuel systemudvikling

4.3.2 Et konkret eksempel

4.4 Brugerdeltagelse i visuel programmering

4.5 Manglende dokumentation

5 Konklusion

6 Litteratur


opdateret 12. oktober 1997