Litteraturliste

Andersen, Chr., Fritz Krogh-Jespersen og Anders Petersen, "SYSKON", G.E.C. Gad, 1972

Andersen, Niels Erik, Finn Kensing, Monika Lassen, Jette Lundin, Lars Mathiassen, Andreas Munk-Madsen & Pål Sørgaard, "Professionel Systemudvikling", Teknisk Forlag, 1986

Bach, Ellen, "Kreativitet i teori og praksis", Gyldendal, 1982

Beyer, Peter, Leif Caspersen, Knud Musaeus & Jørgen B. Svendsen, "Systemudvikling og forandring", Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 1988

Booch, Grady, "Object Oriented Design with Applications", Benjamin/Cummings Publishing, 1991

Brooks, Fred, "No silver bullet", IEEE Computer, April 1987

Brunak, Søren & Benny Lautrup, "Neurale netværk - computere med intuition", Nysyn, 1989

Connell, John L. & Linda Brice Shafer, "Structured Rapid Prototyping", Prentice-Hall, 1989

Cox, Brad J., "Object Oriented Programming, - An Evolutionary Approach", Addison-Wesley, 1987

Cox, Brad J., "There IS a silver bullet", Byte, October 1990

Delskov, Lis & Therese Lange, "Struktureret Analyse - integreret systemanalyse", Teknisk Forlag, 1991

Donner, Florinda, "Shabono", Samleren, 1982

Dreyfus, R. & S., "Intuitiv intelligens - den bristede drøm om tænkende maskiner", Nysyn, 1991

Edwards, Betty, "At tegne er at se", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1981

Goldberg, Philip, "Intuition", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1986

Gries, David, "The Science of Programming", Springer Verlag, 1981

Hansen, Mogens, "Intelligens - om hjernen, tænkningen og erkendelsen", Forlaget Åløkke, 1989.

Harmon, Paul & David King, "Expert Systems", Wiley and Sons, 1985

Hartnack, Justus, "Filosofiens historie", Gyldendal, 1969

Hartnack, Justus, "Filosofiske problemer", Gyldendal, 1966

Jacobsen, Erling, "De psykiske grundprocesser", Berlingske Forlag, 1971

Jensen, Uffe Juul, "Videnskabsteori", Berlingske Forlag, 1973

Johansen, Mogens Ravn, "Udvikling af edb-systemer", HK Modul Data, 1987

Kirkeby, Ole Fogh, "Ægte intelligens - om bevidsthedens program", Nysyn, 1989

Kirkeby, Ole Fogh & Torben Tambo, "Guds ur", Gyldendal, 1992

Kowal, James A., "Analyzing Systems", Prentice-Hall, 1988

Larsen, Bjarne, "Objekt orienteret software udvikling", NB, 1992

Luria, Aleksandr Romanovich, "Hjernen - en introduktion til neuropsykologien", Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1975

Meyer, Bertrand, "Object-oriented Software Construction", Prentice Hall International, 1988

Myers, Glenford J., "Composite/Structured Design", Van Nostrand Reinhold, 1978

Myers, Glenford J., "The Art of Software Testing", John Wiley & Sons, 1979

Nørretranders, Tor, "Mærk verden", Gyldendal, 1991

Stroustrup, Bjarne, "The C++ Programming Language - 2.ed."

Weinberg, Gerald M., "Rethinking Systems Analysis & Design", Dorset House Publishing, 1988

Yourdon, Edward, "Techniques of Program Structure and Design", Prentice-Hall, 1975

Yourdon, Edward, "Auld Lang Syne", Byte, October 1990

 

Indlagt 27. april 1997