Curriculum Vitæ

for Bjarne Larsen

Erhvervserfaring

Siden august 1986 har jeg primært undervist på datamatiker- og datanomuddannelserne.

Siden 1. november 1980 ansat som lærer på TietgenSkolen, EDB-skolen i Odense.

Fra 1. februar 1977 til 31. oktober 1980 ansat som programmør og systemplanlægger i HK (Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund) i København


Uddannelse

Datanom fra TietgenSkolen 1992.

Handelsfaglærer i EDB 1985.

EDB-assistent eksamen fra TietgenSkolen 1977.

Studentereksamen fra Skt. Knuds Gymnasium 1973.


Forskellige større publikationer

Sammen med Bruno Johansen lavede jeg i 1992 som afslutning på datanomuddannelsen en datanom hovedopgave med titlen Problemløsning og softwarekrisen

Sammen med Ole Dolriis forsvarede jeg 15. juni 1997 en specialeopgave med titlen Visuelle programudviklingsmiljøer. Opgaven indgik som led i uddannelsen til Bachelor i datalogi.


Hvis du er interesseret i at læse om min familie, og hvad jeg bruger min fritid til, kan du læse om det her

Send kommentarer, spørgsmål og elektronisk post til bjla@dsa-net.dk


Opdateret: 9. maj 2001

Index