Øvelsesopgaver til objektorienteret programmering.

Oprettet 29. oktober 2007

Ideen med disse opgaver er at arbejde frem mod en samlet model, som rummer eksempler på de tre relationstyper arv, aggregering og association.

Den model, vi arbejder frem imod, kan med UML notation beskrives således:

Øvelse 1.

Opret en Konto klasse med følgende attributter:

int Kontonr
float Saldo

Udover de sædvalige metoder (constructors samt metoder til aflæsning og ændring af værdier) oprettes følgende metoder:

void indsaet(float etBeloeb)
void haev(float etBeloeb)

Øvelse 2.

Opret en Transaktion klasse med følgende attributter:

long dato
String tekst
float beloeb

Klassen udstyres med et passende sæt metoder til aflæsning og ændring af værdier. Konto klassen ændres således at den nu kommer til at bestå af følgende attributter:

int Kontonr
float PrimoSaldo
long Dato
int AntalTransaktioner
Transaktion T[100]

Funktionerne suppleres med en iteratorfunktion, Saldo, som opsummerer Primosaldo og alle transaktioners beløb.

Desuden tilføjes metoder til vedligeholdelse af aggregeringsrelationen.

Øvelse 3.

Opret en Kreditkonto klasse, som en arving til Konto klassen. Kreditkonto klassen tilføjer attributten KreditMaximum.

Øvelse 4.

Opret en Kunde klasse (eventuelt som arving til Person klassen) med følgende attributter:

int kundeNr
string navn
string Adresse
int postnr
string distrikt
string telefonnr
string CPRnr

Udover de nævnte attributter skal klassen forsynes med passende attributter til repræsentation af associeringsrelationen.

Klassen forsynes udover de sædvanlige kustode funktioner med et sæt metoder til vedligeholdelse af associeringsrelationen.